امروز دوشنبه 18 آذر 1398
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
خانه آبکارشرکت رزیتان - تولیدکننده انواع رزیننیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاتهدپارتمان رنگ و آبکاری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار بازگشت به تقویم همایش و نمایشگاه
تاریخ برگزاری : ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷
محل برگزاری : تهران - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
وب سایت : http://cesd2018.icrc.ac.ir
ایمیل :
تلفن :
بازگشت به تقویم همایش و نمایشگاه
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ