امروز دوشنبه 2 مرداد 1396
خبرنامه رنگ و پوشش
اخبار ویژه
نیکاب شیمی - تولیدکننده انواع مواد آبکاری و فسفاتههفدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش تهرانخانه آبکار
عضویت در خبرنامه (رایگان) :
تقویم همایش ها و نمایشگاه ها
تاریخ برگزاری : 16 الی 19 آذر
محل برگزاری : تهران
وب سایت : http://www.ipcc.ir
تلفن : 22001750
تاریخ برگزاری : 4 الی 7 آبان
محل برگزاری : زنجان
تلفن : 02537750193
تاریخ برگزاری : 29 مهر الی 1 آبان
محل برگزاری : کراچی
وب سایت : http://www.ipcexpo.net
تاریخ برگزاری : 19 الی 20 آبان
محل برگزاری : قزاقستان، آلماتی
تاریخ برگزاری : 10 الی 12 آذر
محل برگزاری : چین، گوانگجو
وب سایت : http://www.sfchina.net
تاریخ برگزاری : 25 الی 28 آبان
محل برگزاری : مشهد
وب سایت : http://www.aresa.ir
تاریخ برگزاری : 5 آبان
محل برگزاری : تهران
وب سایت : http://www.ieia.ir
تاریخ برگزاری : 22 الی 24 اسفند
محل برگزاری : امارات - دبی
تلفن : 22748812
تاریخ برگزاری : 3 الی 4 آبانماه
محل برگزاری : تهران
طراحی سایت توسط شرکت نوین مارکتینگ